قیمت سجاده فرش 500 شانه قرمز(لاکی)

کد محصول : 10066

نام طرح : قیمت سجاده فرش 500 شانه قرمز(لاکی)

قیمت : 1400000 ریال تخفیف 4 %

قیمت نهایی : 1350000 ریال

اضافه به سبد خرید

تلفن سفارش : 03154750174

توضیحات محصول

سجاده فرش با بهترین بافت و الیاف

کیفیت بافت ( شانه ) : 500 شانه

تراکم : 800

تعداد رنگ: 8 رنگ

رنگ: قرمز(لاکی)

جنس نخ : 100% اکرولیک

تولید کننده : شرکت یلدای کویر بیدگل

اندازه هر محراب: 125*63 سانتی متر(تمام اندازه ها براساس مترمربع می باشد.)قیمت سجاده فرش 500 شانه قرمز(لاکی)

بیشترین جستجوها : +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") سجاده 500 شانه قرمز(لاکی) +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") سجاده کاشان +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") خرید اینترنتی سجاده +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") سجاده نماز +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") سجاده 500 شانه لاکی +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") سجاده فرش +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") قیمت سجاده فرش +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") جدیدترین سجاده فرش +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") خرید سجاده فرش +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") خرید اینترنتی سجاده فرش +سجاده کاشان+خرید اینترنتی سجاده+سجاده نماز+سجاده 500 شانه لاکی+سجاده فرش+قیمت سجاده فرش+جدیدترین سجاده فرش+خرید سجاده فرش+خرید اینترنتی سجاده فرش+فروشگاه سجاده فرش") فروشگاه سجاده فرش

طراحی توسط : گروه نرم افزاری آرین